Μεταφορικά

Η KAYAK στοχεύει να εξυπηρετεί τους πελάτες της με δωρεάν αποστολές προσφέροντας τις πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες της αγοράς.

Παραδόσεις εντός Αττικής με δωρεάν μεταφορικά.